Strony w sieci

Możemy wyraźnie stwierdzić, że żyjemy w epoce Internetu. Z każdym dniem są budowane coraz to lepsze strony z których korzystają użytkownicy. Podmioty gospodarcze obserwując to zjawisko z miłą chęcią dokonują zakupów reklam na witrynach internetowych aby trafnie dotrzeć do swojej grupy docelowej. W odróżnieniu od TV w sieci internetowej występuje znaczne oddziaływanie między ewentualnym klientem, a firmą oferującą artykuły. Liczne skrypty, które są wkomponowane na witrynach WWW dają firmom możność gromadzenia statystyk do serwisu i sprawdzenia jaki produkt cieszy się największym popytem.